bannerfoto2

De organisatie

Samenwerkingsverband met het Hospice Gouda
De Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen en het hospice in Gouda, behorend tot Steun . Midden Holland, hebben een samenwerkingsverband gesloten. Het hospice in Waddinxveen kan zo profiteren van de expertise die het hospice in Gouda in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. En het hospice in Gouda krijgt de beschikking over vier extra kamers, zodat hun capaciteit verdubbeld wordt.

De Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen is verantwoordelijk voor het gebouw, de tuin en de inrichting van het Hospice Waddinxveen. Steun . Midden Holland is verantwoordelijk voor de zorg: deze levert de coördinatoren en coacht en begeleidt de vrijwilligers.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen
Leo van der Meulen 
Gert Breteler 
Quirien Groenendijk 

Financiën
De Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen ontvangt gelden uit verschillende bronnen:
- sponsors
- donateurs
- verhuur van het gebouw

Al het geld dat binnenkomt, besteden we aan het Hospice Waddinxveen. We betalen er het onderhoud en de verzekering van het gebouw mee, de aanschaf van nieuwe meubels en de OZB. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De details van alle inkomsten en uitgaven zijn vastgelegd in de jaarrekening, die onderdeel is van het jaarverslag.

Documenten (PDF):