bannerfoto2

Aanmelden

De aanmeldingen lopen via het Hospice Midden-Holland. Omdat er vaak sprake is van een dringende situatie, gaat aanmelden per telefoon. In het telefoongesprek kunt u aangeven of u voorkeur heeft voor het hospice in Waddinxveen of in Gouda.

Iedereen is welkom in het hospice. De enige voorwaarde is: een levensverwachting korter dan 13 weken. Voor een verblijf in het hospice wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd. De coördinator kan u daar meer over vertellen.

Meer informatie over de gang van zaken bij een aanmelding vindt u op de website van het Hospice Midden-Holland.

Telefoonnummer voor aanmelding: 0182 – 358199