bannerfoto2

Aanmelden

Uw aanmelding kunt u telefonisch doen bij Steun . Midden Holland. In het telefoongesprek kunt u aangeven of u voorkeur heeft voor het hospice in Waddinxveen of in Gouda.

Iedereen is welkom in het hospice. Een belangrijke voorwaarde is: een levensverwachting korter dan 13 weken. Voor een verblijf in het hospice wordt een eigen bijdrage gevraagd. De coördinator kan u daar meer over vertellen.

Meer informatie over de gang van zaken bij een aanmelding vindt u op de website van het Steun . Midden Holland.

Telefoonnummer voor aanmelding: 0182 – 358199