bannerfoto2

Donatie J. en C. van der Torren Stichting

011

U zult zich afvragen; wie zijn dit? Voor heel oude Waddinxveners gaat er wellicht een lampje branden.
Het zijn broer en zus Jan en Christina Hendrika van der Torren uit Waddinxveen.
Jan van der Torren leefde van 1860 tot 1940. Zijn zuster, Christina van der Torren van 1858 tot 1939. Zij waren nakomelingen van Kors van der Torren.

Waarom staat hun foto hier?

Er is door deze broer en zus bij hun overlijden een flinke som geld apart gezet voor de twee opvolgende generaties. Testamentair werd bepaald dat de overgebleven som moest worden ingezet voor goede doelen.
De derde generatie heeft de Stichting J. en C. van der Torren opgericht. Het bestuur van deze stichting heeft, rekening houdend met de toenmalig geuite wensen, contact gezocht met onze stichting. Uit de zeer vriendelijke gesprekken die daaruit volgden, is een donatie aan onze stichting voortgekomen van € 400.000,-.

U begrijpt dat wij de bestuursleden van de J. en C. van der Torren Stichting uitermate dankbaar zijn voor deze donatie.