bannerfoto2

schenking Fleddérus-Mackaaij Stichting

Eevenals vorig jaar heeft de uit Boskoop afkomstige Fleddérus-Mackaaij Stichting ook dit jaar weer een
aanzienlijke schenking gedaan.

Wij zijn de Stichting daar zeer erkentelijk voor.