bannerfoto2

De coördinatoren

Het Hospice Waddinxveen heeft twee coördinatoren die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Zij regelen de intake van nieuwe gasten en zijn aanspreekpunt voor de familie en zorgverleners van buiten, zoals de huisarts of het ziekenhuis. Zij coördineren de zorg die de gast wenst, vanaf de eerste kennismaking tot aan het overlijden.

Een belangrijke taak van de coördinatoren is het begeleiden, coachen en trainen van de vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de vrijwilligers goed voorbereid en geschoold zijn om het veeleisende werk in het hospice te kunnen doen.

U kunt de coördinatoren bereiken via telefoonnummer 0182 – 864176. U krijgt Simone van Uunen of Elles de Mik aan de lijn.