Tekstgrootte
Home

Wij zoeken vrijwilligers!!

 

                 Eerste nieuwsbrief hospice Waddinxveen inzake vrijwilligers

 

In 2012 is door Waddinxveense particulieren het initiatief genomen om in Waddinxveen een hospice tot stand te brengen. Eerst is onderzoek verricht naar de behoefte van een hospice. Al snel is er contact gezocht met  Stichting Terminale Zorg Thuis en Hospice Midden-Holland uit Gouda, hierna te noemen hospice Midden-Holland. Met hun meer dan 14 jaar ervaring, en goede naam, is samenwerking gezocht. In 2013 is de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen opgericht, met als doel de realisatie van het hospicegebouw en de inrichting. Het huidige bestuur bestaat uit: voorzitter Henk ter Heide, secretaris Leo van der Meulen en penningmeester Gert Breteler  en algemene bestuursleden Sija Geers en Quirien Groenendijk.  Na eerst veel bestaande panden in Waddinxveen bezocht te hebben, waar heel veel verbouwd moest worden, is besloten om te proberen een hospice zelf te gaan bouwen. Daarvoor heeft het bestuur bezoeken gebracht aan hospices in Voorburg en Vlaardingen. Hier zijn tal van ideeën opgedaan die in het nieuw te bouwen hospice zijn opgenomen. Gaandeweg het proces is het bestuur uitgebreid met een werkgroep bestaande uit architect, bouwkundige, financieel deskundige, medewerker buurtzorg, en de directeur van het hospice Midden-Holland Marianne Boone. In 2014 is door een Waddinxveens echtpaar de grond aan het hospice Waddinxveen geschonken. Het hospice wordt aan de Florijnlaan gebouwd. Er is contact geweest met de diverse omwonenden. De nodige vergunningen zijn binnen en het bestemmingsplan is gewijzigd. Ondertussen zijn er veel schenkingen van goede doelen stichtingen en particulieren binnen. En de financiering is rond. Er is door de bouwcommissie een selectie van lokale aannemers gemaakt en de bestektekeningen zijn verstuurd. De offertes zijn binnen en de bouwcommissie bestudeert deze op dit moment. Als de keuze gemaakt is, zal bepaald worden wanneer de eerste paal geslagen wordt. En tussen medio en eind 2017 zal het hospice operationeel zijn.

 

Vrijwilligers

Voor het hospice in Waddinxveen zijn ca. 60 vrijwilligers nodig. Er hebben zich in de afgelopen tijd veel vrijwilligers aangemeld.

Op 3 februari 2016 is er een informatieavond geweest in het cultuurhuys “de Kroon”. Op dit moment hebben 39 aspirant vrijwilligers zich aangemeld met een officieel inschrijfformulier. Zoals beloofd gaan zij binnenkort uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

                       

Deze gesprekken worden gevoerd door Elles de Mik en Simone van Uunen coördinatoren van hospice Midden-Holland uit Gouda. Ze vinden plaats op maandag en dinsdagmorgen in het cultuurhuys “de Kroon” aan het Gouweplein 1 2741 MW in Waddinxveen. Het is van groot belang ruim voor de opening van het hospice een complete ploeg vrijwilligers te hebben. We streven ernaar om in het weekend van 12 en 13 november 2016 een training te hebben met de voltallige vrijwilligersgroep. Dit vindt plaats in het conferentie centrum “Leeuwenhorst’ in Noordwijkerhout, en is inclusief een overnachting.