Tekstgrootte
Home

Vrijwilligers gezocht in de zorg en om het huis

Wie zorgen er in het Hospice?

Als genezen niet meer mogelijk is, dan is het belangrijk het leven zo goed mogelijk af te ronden. Met aandacht voor zorgen en verdriet. En met oog voor vragen die opkomen door het naderende afscheid. Vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers als de zorg ze te zwaar wordt. De wensen van de gast en hun naasten staan centraal!

 

vrijwilliger

Vrijwilligers zijn steeds aanwezig, twee mensen per dienst van vier uur

verpleegkundige

Verpleegkundigen zorgen op basis van een zorgplan dat in overleg met de gast is opgesteld

huisarts

De huisarts bezoekt de gast wanneer dat nodig of wenselijk is. De huisartsen van Waddinxveen nemen, zo nodig, de huisartsenzorg op zich voor gasten van buiten Waddinxveen.

 

De zorgvrijwilliger:
• Staat evenwichtig in het leven en kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van anderen
• Is in staat zich bescheiden op te stellen en ruimte voor anderen te maken
• Luistert naar anderen en stelt eigen normen en waarden niet voorop

• Ondersteuning van mantelzorgers

• Llichte persoonlijke verzorging van de gasten
• Kiest tactvol een eigen positie in het stervensproces van anderen
• Houdt zich aan eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Stelt zich twee dagdelen per week, een weekend per drie weken en een dagdeel tijdens een      

  feestdag beschikbaar.
 
Vrijwilligers volgen een introductiecursus van acht dagdelen en aansluitend een inwerkperiode. Dan volgt een gesprek met de coördinator om vast te stellen of u verder gaat. Zo ja, dan tekent u de vrijwilligersovereenkomst en kunt u aan de slag. Zo nee, dan zijn daar redenen voor die u en de coördinator samen bespreken.


De kook-, klus-, tuin- of andere vrijwilliger
Naast zorgvrijwilligers zijn er vrijwilligers voor allerlei andere taken in en rond het Hospice nodig, zoals:
·    koken
·    klussen
·    tuinieren
·    boodschappen
·    wassen en strijken
·    lichte huishoudelijke taken
·    BeReikbare Dienst (BRD) voor buiten kantooruren
·    secretariaat; alle voorkomende secretariële en administratieve handelingen
·    financiën; facturen ligdagen en Laatste Zorg, betalingen doen (Internet), kasboek (Excel)


U kunt zich nu alvast opgeven bij Quirien Groenendijk via telefoonnummer 0182-618197 of Sparrengaarde 12, 2742 DM Waddinxveen of per e-mail op qh.groenendijk@hetnet.nl. Klik hier voor het inschrijfformulier aspirant vrijwilligers.


Mocht uw interesse gewekt zijn, dan verwijzen wij u voor meer informatie naar het Open Huis van Hospice Gouda, iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur, Ridder van Catsweg 67 te Gouda.

 

Naar boven