Tekstgrootte
Home

Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

De huidige subsidieregeling is lang niet voldoende om alle kosten te dekken: hospicezorg in Nederland kan niet zonder extra financiën functioneren. Voor het gebouw, de inrichting en de exploitatie van het Hospice is uiteraard veel geld nodig. Om dat te verwerven is de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen opgericht. Giften in natura blijven ook zeer welkom.


Werkgroep meet behoefte
Op initiatief van de Seniorenraad Waddinxveen werd in september 2012 een aantal mensen benaderd voor de werkgroep Hospice Waddinxveen. Het gemêleerde gezelschap, waaronder Marianne Boone, directeur van Hospice Gouda, kwam op 12 oktober 2012 voor het eerst bij elkaar. De eerste opdracht van de werkgroep was het meten van de behoefte aan een Hospice in Waddinxveen. Op 19 april 2013 werd de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen opgericht.

 

Het bestuur:

  •  voorzitter Henk ter Heide,
  •  penningmeester Gert Breteler,
  •  secretaris Leo van der Meulen,
  •  algemeen bestuursleden Sija Geers-van Gemeren en Quirien Groenendijk.
 

Op de foto zijn te zien:
Boven van links naar rechts Gert Breteler – Quirien Groenendijk – Sija Geers-van Gemeren.

Onder van links naar rechts Leo van der Meulen – Henk ter Heide.

 

De werkgroep: (foto's in dezelfde volgorde)

 

 

Naast de bestuursleden van de Stichting bestaat de werkgroep uit;

-  Monique Tosserams (Buurtzorg Waddinxveen), 

-  Roel Visser (architect),

-  Hans Blokland (bouwkundige),

-  Marianne Boone (Hospice Gouda),

-  Huub Compeer (cijfers en procedures)

 

De Stichting is eigenaar van het hospicepand met de totale inrichting. De Stichting stelt dit dan vervolgens via een huurovereenkomst ter beschikking aan Hospice Gouda, die de exploitatie van Hospice Waddinxveen verzorgt. Hospice Gouda heeft immers sinds 2002 ervaring met de exploitatie van een Hospice en met de opleiding van vrijwilligers. Voor meer informatie: www.hospicemiddenholland.nl

 

Voortgang
De werkgroep en de Stichting zochten en zoeken plaatselijke en landelijke fondsen en sponsors die het initiatief ondersteunen. Het eerste doel, om de financiën voor de aanschaf en inrichting van een pand rond te krijgen, is gelukt.

 

Hospice Gouda is daarna gestart met de werving, opleiding en begeleiding van 60 vrijwilligers.
Een aantal vrijwilligers van Hospice Gouda komt uit Waddinxveen. Er kan dus een uitstekende wisselwerking plaatsvinden tussen de beide Hospices.

 

Naar boven