Tekstgrootte
Home

schenking Fleddérus-Mackaaij Stichting

Eevenals vorig jaar heeft de uit Boskoop afkomstige Fleddérus-Mackaaij Stichting ook dit jaar weer een

aanzienlijke schenking gedaan.

 

Wij zijn de Stichting daar zeer erkentelijk voor.