Tekstgrootte
Home

ANBI status

ANBI status Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Hieronder vindt u onze gegevens.

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

RSIN / fiscaal nummer: 852731115

 

Doelstelling

Het verlenen van hulp in financiële zin aan het op te richten hospice in Waddinxveen.

 

Actueel beleidsplan

Lees hier verder

Bijlage Beleidsplan juli 2013

 

Lees hier verder

Bijlage Beleidsplan 2015-2017

 

Verslaglegging

De jaarverslagen van onze stichting vindt u op de losse pagina van de ANBI hoofdpagina

 

Lees hier verder  

Bijlage Jaarverslag Hospice Gouda 2014

 

Lees hier verder 

Perbericht Jaarverslag Hospice Gouda 2014

 

Lees hier verder  

Bijlage Jaaroverzicht Hospice Gouda 2016

 

Onkostenvergoeding bestuursleden

Neen, alles pro Deo

 

Niet bovenmatig vacatiegeld Bestuur

Neen, alles pro Deo

 

Bestuur

Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

Henk ter Heide                        voorzitter
Leo van der Meulen                  secretaris
Gert Breteler                           penningmeester

Sija Geers-van Gemeren            lid
Quirien Groenendijk                  lid

 

Beloningsbeleid medewerkers (geen vrijwilligers)

Valt onder de verantwoording van Stichting Terminale Zorg Thuis en Hospice Midden Holland

 

Naar boven